Nika Macinská

Služby

Poradenstvo

Poskytujem poradenstvo v oblasti výchovy a tiež sprevádzam ženy na ich ceste objavenia seba samej, v hľadaní svojho ja a uvedomovaní si toho, čo skutočne potrebujú, aby mohli žiť svoj život naplno.

Mentoring

Pravidelné osobné stretnutia, ktoré majú vopred stanovený cieľ. Jednotlivé stretnutia nemusia mať presnú štruktúru, priebeh stretnutí je prispôsobený Vašej osobnosti a vychádza zo vzájomnej dohody medzi nami.

Workhsop

Pandémia nám znemožnila osobné stretávanie sa, avšak pred ňou som robiavala pravidlené workshopy po Slovensku. Myslím, že je čas sa k tomu vrátiť. Začneme novým workshopom o manipulácii počas tohto leta.