Nika Macinská

Ako mať dobré vzťahy

s ľuďmi vo svojom okolí,

v neposlednom rade aj sama so sebou.

Pomôžem vám porozumieť vzťahom.
Vzťahu k sebe, ale aj ľuďom, s ktorými sa vo svojom živote stretávate a prevediem vás
cestou spokojnej ženy na individuálnych poradenských stretnutiach.

Som autorkou knihy:

Ako dať deťom to, čo naozaj potrebujú?

Kniha je o tom, čo sú to emocionálne potreby a ako ich nenaplnenie alebo naplnenie ovplyvňuje naše životy a životy našich detí.

Zároveň je kniha mojou spoveďou o tom, ako sa mi pri mojich deťoch darilo, ale aj nedarilo. Nájdete v nej praktické príklady zo života, ktoré sa reálne stali. Ukáže vám, ako porozumieť emocionálnym potrebám nielen vašich detí, ale aj tým vašim. A tiež môže slúžiť ako návod na napĺňanie emocionálnych potrieb v každodennom živote.

Ak vám viac vyhovuje stretnutie v menšej skupine oproti individuálnemu poradenstvu, prihláste sa na niektorý z mojich workshopov, ktoré pravidelne organizujem.