Nika Macinská

Ako mať dobré vzťahy

s ľuďmi vo svojom okolí,

v neposlednom rade aj sama so sebou.

Pomôžem vám porozumieť vzťahom.
Vzťahu k sebe, ale aj ľuďom, s ktorými sa vo svojom živote stretávate a prevediem vás
cestou spokojnej ženy na individuálnych poradenských stretnutiach.

Som autorkou kníh:

Ako dať deťom to, čo naozaj potrebujú?

Kniha je o tom, čo sú to emocionálne potreby a ako ich nenaplnenie alebo naplnenie ovplyvňuje naše životy a životy našich detí.

Zároveň je kniha mojou spoveďou o tom, ako sa mi pri mojich deťoch darilo, ale aj nedarilo. Nájdete v nej praktické príklady zo života, ktoré sa reálne stali. Ukáže vám, ako porozumieť emocionálnym potrebám nielen vašich detí, ale aj tým vašim. A tiež môže slúžiť ako návod na napĺňanie emocionálnych potrieb v každodennom živote.

Deň za dňom?

Urobiť tlačenú verziu môjho denníka som mala v pláne. Niekedy neskôr.

Ale okolnosti ma priviedli k jej vytvoreniu počas leta 2020, keď som mala akútnu potrebu prejsť si všetkým, čo som zažila a prežila ešte raz. Tak inak.

Chcela som si pripomenúť aj to, na čo som už zabudla. Na detaily a momenty, ktoré by mi pripomenuli môjho syna, ktorý náhle zomrel.

A zároveň som do nej dala aj to, čo som doteraz nezverejnila o mojom manželstve. Moje prežívanie posledných mesiacov pred a počas rozvodu. Nájdete tu moje myšlienky, názory a postoje. Takmer bez servítky.