Nika Macinská

Prečo si priťahujem do života manipulátorov?

Interaktívny workshop o manipulácii vo vzťahoch.

NikaMacinska

Možno vás hneď na začiatku sklamem, ale neverím, že si priťahujeme manipulátorov do života. Asi vám napadne otázka, prečo teda ten názov workshopu?

Tí, ktorí sme zažili manipuláciu vo vzťahoch, sme si tú otázku totiž neraz položili.

A tak sa spolu pozrieme na to, ako to celé funguje, podelím sa s vami nielen o svoje osobné skúsenosti s manipuláciou v rodičovskom vzťahu, v partnerskom vzťahu, ale aj v tom  pracovnom, či kamarátskom.

Povieme si niečo o základoch toho, čo je to manipulácia. Priblížime si rôzne druhy manipulácie, ale aj typy manipulátorov. Budeme sa rozprávať o tom, ako na nás manipulácia pôsobí a z akých súčastí sa skladá.

No a hlavne sa porozprávame o tom, ako môžeme reagovať, ako sa brániť a ako sa nenechať manipulovať.

CENA:  30€
DÁTUM:  22.9.2022 o 17:30-19:30
MIESTO: Monsters Cafe and Bar,
Rusovská cesta 54, Bratislava

Teším sa na stretnutie s vami.